Polish English

XIII Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”

pt. „Las wokół nas – rośliny i zwierzęta Roztoczańskiego Parku Narodowego”

W dniu 29.11.2016r. odbyło się w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym uroczyste otwarcie wystawy prac nadesłanych na XIII Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”. W ten zimowy dzień odwiedziły nas dzieci wraz z opiekunami, które brały udział w Przeglądzie Prac Plastycznych. W Przeglądzie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli leżących w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na przegląd napłynęło w tym roku 642 prac indywidualnych i 8 prac zbiorowych z 25 placówek oświatowo - wychowawczych. W XIII Przeglądzie Prac Plastycznych uczestniczyły dzieci z następujących szkół i przedszkoli: Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Zaorendzie, Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach, Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie, Szkoła Podstawowa w Józefowie, Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej, Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim, Zespół Szkół w Suchowoli, Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa w Górecku Starym, Zespół Szkół w Szewni, Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa w Kaczórkach, Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach, Szkoły Filialne w Wywłoczce, Lipowcu i Obroczy, Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu, Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie, Przedszkole nr 10 w Zamościu, Przedszkole w Józefowie, Punkt Przedszkolny w Żurawnicy, Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Zwierzyńcu. Prace plastyczne wykonali również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu i Domu Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu.

Na pracach nadesłanych na Przegląd Prac Plastycznych znajdują się różne motywy przedstawiające bogaty świat roślin, zwierząt i grzybów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Często motywem przewodnim prac jest konik polski symbol naszego Parku. Prace przedstawiają bogatą różnorodność biologiczną Roztoczańskiego Parku Narodowego. Rysując dzieci poszerzają swoją wiedzę o przyrodzie parku narodowego i kształtują swój emocjonalny stosunek do piękna otaczającej ich przyrody. Poznają chronione w Roztoczańskim Parku Narodowym gatunki roślin, zwierząt i grzybów i dowiadują się o potrzebie ich ochrony. Uczestnicy Przeglądu Prac Plastycznych otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci magnesów z różnymi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów występujących w parku narodowym oraz kolorowanki z gatunkami ptaków a nauczyciele podziękowania.

Serdecznie dziękujemy za udział w Przeglądzie placówkom oświatowym leżącym w najbliższym sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego Parku.

Najbardziej uzdolnieni plastycznie uczniowie ze szkół biorących udział w Przeglądzie Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”wzięli udział równieżw warsztatach plastycznych, które odbyły się 10. 11.2016r. w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.Warsztaty poprowadziła artysta plastyk Pani Wioletta Brzozowska z Młodzieżowego Domu Kultury z Zamościa. Dzieci biorące udział w warsztatach tworzyły prace plastyczne o tematyce przyrodniczej. Ciekawie prowadzone warsztaty dały możliwość uczniom rozwinięcia swoich zainteresowań i pasji artystycznych oraz poszerzyły ich wiedzę na temat Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Organizacja XIII Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Małgorzata Tronkowska
Fotografie: Aneta Dybowska; Małgorzata Pasieka; Małgorzata Tronkowska; Paweł Marczakowski

 


 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej