Polish English

Roztoczański Park Narodowy w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich (SKP) „Mapa Roku” otrzymał kolejne dwie prestiżowe nagrody za mapę „Roztocze – różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” wydaną w trzech arkuszach w skali 1:75 000. W tym roku wyjątkowo równolegle, lecz oddzielnie, odbyły się dwie edycje konkursu – za rok 2015 i 2016. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 29.03.2017r. w Poznaniu w czasie 2. Akademii Kartografii i Geoinformatyki.
W edycji 2015 r w kategorii „Mapa Turystyczna” Roztoczański Park Narodowy otrzymał pierwszą nagrodę w głosowaniu członów SKP oraz Nagrodę Publiczności. Głosowanie na Nagrodę Publiczności podobnie jak w ubiegłych latach tak i w tegorocznych konkursach przeprowadzono wśród członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz wszystkich uczestników Akademii Kartografii.
Wydawcy nagrodzonych map, w tym Roztoczański Park Narodowy, w głosowaniu członków SKP i na Nagrodę Publiczności otrzymali tradycyjne honorowe plakietki SKP. Dodatkowo w edycji 2015 r. Główny Geodeta Kraju, Patron Konkursów „Mapa Roku”, ufundował statuetki dla Wydawców zwycięskich map w głosowaniu członków SKP i na Nagrodę Publiczności, które wręczyła p.o. Głównego Geodety Kraju Grażyna Kierznowska. Nagrodę w imieniu Parku oraz Firmy „Kartpol”, opracowującej mapę, odebrał Pan dr. Krzysztof Kałamucki pracownik UMCS. Ponadto Wydawcy otrzymują na okres trzech lat, tj. do połowy roku 2020, prawo umieszczania na mapie i wszelkich materiałach promocyjnych danej publikacji informacji o uzyskanym wyróżnieniu.


Opracowanie:
RPN
Tekst:Tadeusz Grabowski
Fot. Tadeusz Grabowski, Łukasz Sędłak

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej