Polish English

Celem ochrony ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego jest zachowanie ich stabilności, utrzymanie procesów ekologicznych i różnorodności biologicznej. Dlatego też w oparciu o przeprowadzone inwentaryzacje ekosystemów leśnych zostały opracowane założenia i programy przeciwdziałające zagrożeniom powstałym w skutek błędów gospodarki leśnej na przełomie XIX i XX wieku, efektem których powstały drzewostany sosnowe na żyznych siedliskach, jednowiekowe, o uproszczonym składzie gatunkowym.

Wiosną 2017 r. kontynuowano prace z zakresu przebudowy drzewostanów. Na niewielkich powierzchni odnowieniowych (0,06÷0,20ha), pod okapem drzewostanu i przy braku naturalnego odnowienia, została posadzona głównie jodła pospolita; na większych gniazdach - dąb bezszypułkowy. Łączna powierzchnia odnowień wyniosła 4,34 ha. Całość odnowienia jest zabezpieczana przed szkodami ze strony zwierzyny, poprzez wykonanie ogrodzeń z siatki leśnej.

Całość zadania /odnowienia, zabezpieczanie/ stanowi jeden z elementów wniosku pt. „Ochrona ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2017 r. ” i planowanej dotacji ze środków Funduszu Leśnego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.


Opracowanie:
RPN/DOP
Tekst: Zbigniew Balicki
Fot. Zbigniew Balicki

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej