Polish English

W dniu 21.04.2017r. pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego uczestniczyli w imprezach edukacyjnych zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Ogólnopolskiego Dnia Geografa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Głównymi organizatorami wydarzenia były Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Artystyczny. W pokazach, wykładach, konkursach i zajęciach edukacyjnych wzięło udział około 1100 osób.

Szczegółowa relacja z przebiegu imprezy znajduje się na stronie:
http://www.umcs.pl/pl/wydarzenia,4622,dzien-ziemi-2017-na-umcs,49392.chtm

Podczas imprezy Roztoczański Park Narodowy na stoisku wyposażonym w roolapy z pięknymi zdjęciami prezentował walory przyrodnicze i kulturowe parku. Równocześnie prowadzone były tam działania promocyjno – edukacyjne. Nauczyciele wraz z grupami uczniów odwiedzający stoisko uczestniczyli w konkursie przyrodniczym poszerzającym ich wiedzę na temat parku narodowego. Uczestnicy konkursu otrzymywali wydawnictwa i nagrody.

Jednocześnie podczas imprezy pracownik Roztoczańskiego Parku Narodowego przeprowadził zajęcia edukacyjne „Razem poznajemy naturę” dla trzech grup uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Lublina oraz jednej ze Szkoły Podstawowej z Piask. Łącznie w tej formie aktywności wzięło udział ok. 90 dzieci. Uczniowie zapoznali się z walorami przyrodniczymi Roztoczańskiego Parku Narodowego, poznawali główne gatunki drzew iglastych w Polsce oraz uczestniczyli w grze edukacyjnej, podczas której odpowiadali na pytania dotyczące różnych dziedzin przyrodniczych.

Tego samego dnia pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego uczestniczyli w festynie z okazji Dnia Ziemi – Przedszkolacy 2017 oraz II Festiwalu Nauki Małych Odkrywców Wielkiego Świata zorganizowanych przez Przedszkole nr 35 w Lublinie. Dla licznych grup przedszkolnych uczestniczących w tym wydarzeniu Roztoczański Park Narodowy przygotował przyrodnicze stoisko edukacyjne z różnymi atrakcjami wykorzystującymi aktywne uczestnictwo dzieci. W imprezie wzięło udział ok. 450 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Małgorzata Tronkowska
Fotografie: Agata Pawłowska, Małgorzata Tronkowska

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej