Polish English

Po czteroletniej przerwie powrócił do kalendarium oferty edukacyjnej OEM RPN ogólnopolski konkurs poetycki „Przyroda jaką znam”. Jego głównym założeniem było rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości na otaczającą przyrodę widzianą z wielu perspektyw. Tegoroczny temat VIII edycji konkursu skupiał się wokół zjawisk i procesów związanych z życiem drzewa.

W trakcie trwania konkursu w dn. 24.10.br. odbyło się spotkanie z Panem Wacławem Waldemarem Michalskim - poetą, krytykiem literackim, eseistą, redaktorem kwartalnika „Akcent”. W wykładzie udział wzięło ok. 100 osób.

W ocenie jury konkursu wiersze laureatów to harmonijne utwory, wypełnione ekspresją, niezwykle refleksyjne i osobiste. Zawarta w nich treść uczy pokory wobec wszelkich form życia, rozwija wrażliwość na piękno przyrody, a przy tym jednoczy we wspólnym działaniu na rzecz ochrony skarbów przyrody.

Roztoczański Park Narodowy pragnie podziękować za obecność, przychylność i wsparcie wszystkim uczestnikom konkursu, a także dyrekcjom placówek edukacyjnych, nauczycielom, opiekunom i rodzicom, którzy podjęli trud przygotowania uczniów do konkursu poetyckiego. Szczególne podziękowania dla Pani Malwiny Bryk oraz Pani Jadwigi Gmyz, którzy wykazali się ogromną chęcią współpracy.
Wystawa będzie eksponowana w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN w Zwierzyńcu do 24.03.2019r.

Organizacja w/w konkursu została dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe

II kategoria wiekowa – szkoły średnie

III kategoria wiekowa – osoby dorosłe

Galeria

24.10.br.- wykład W. W. Michalskiego

16.11.br. - uroczyste ogłoszenie wyników konkursu poetyckiego

Wypowiedzi laureatów konkursu

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska
Fotografie: Aneta Dybowska, Łukasz Sędłak, Paweł Marczakowski

 


 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej