Polish English

31 lipca 2017r. w sali konferencyjnej Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyła się konferencja „Człowiek i przyroda – Roztocze”. W imieniu prof. dr hab. Jana Szyszko Ministra Środowiska wykład pt. Zrozumieć człowieka i przyrodę odczytał Pan Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Następnie o „O istotnej różny pomiędzy ekologami jako miłośnikami i stróżami przyrody a ekologistami jako ideologami niszczącymi przyrodę” mówił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. W dalszej kolejności wykłady wygłosili Jerzy Sądel, Dyrektor RDLP w Lublinie pt. „Ochrona przyrody w lasach Lubelszczyzny” i Andrzej Tittenbrun, Dyrektor RPN w Zwierzyńcu pt. „Roztoczański Park Narodowy rdzeniem systemu ochrony przyrody Roztocza”. W dyskusji głos zabierali Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, Senator Pan Jerzy Chróścikowski, Posłowie Pan Sławomir Zawiślak i Pani Agata Borowiec oraz Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Pan Wojciech Żukowski.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP z terenu Lubelszczyzny, władze państwowe wojewódzkie, samorządowe wojewódzkie, powiatowe i gminne, duchowieństwo Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, władze i przedstawiciele instytucji współuczestniczących w konferencji, przedstawiciele parków narodowych oraz Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, instytucji, uczelni wyższych, szkół, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych współpracujących z Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz mediów.

Konferencję poprzedziła Msza święta odprawiona w pierwszą rocznicę wprowadzenia relikwii św. Jana Gwalberta - patrona leśników – do Kościoła „na wodzie” w Zwierzyńcu pw. Jana Nepomucena.


Opracowanie: RPN
Tekst: Andrzej Wojtyło
Fotografie: Paweł Marczakowski

 


 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej