Polish English

Do takiego wniosku można dojść analizując wyniki najnowszych badań nad występowaniem tego rzadkiego gatunku mchu (z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000) przeprowadzonych w kolejnej ostoi naturalnych lasów RPN. W dniach 21-24 września 2017 r., specjalista briolog dr Robert Zubel (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie) wraz z pracownikiem Roztoczańskiego Parku Narodowego zatrudnionym w Stacji Bazowej ZMŚP Roztocze dr Zbigniewem Maciejewskim - w ramach realizacji tematu: „Stan zachowania populacji wybranych gatunków mszaków (reliktów lasów pierwotnych) w Roztoczańskim Parku Narodowym” dokonali przeglądu potencjalnych siedlisk i mikrosiedlisk występowania widłozęba zielonego Dicranum viride „biorąc pod lupę” nierozpoznane dotychczas obszary starych naturalnych olsów, występujących w dolinie Świerszcza. W efekcie kilku dni prac terenowych stwierdzono aż 11 nowych stanowisk występowania tego gatunku, rosnącego wyłącznie na korowinie starych olsz tworzących drzewostany o lekko rozluźnionym zwarciu, w wilgotnych obniżeniach terenu. Kolejne, pojedyncze stanowisko tego gatunku stwierdzono dodatkowo na starej sośnie w okolicach osady Florianka. Z powodu stosunkowo krótkiego czasu, jaki mogliśmy poświęcić na prace terenowe oraz deszczowej pogody, dokonaliśmy przeglądu tylko części potencjalnych siedlisk występowania tego gatunku w obrębie doliny Świerszcza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dalsza szczegółowa penetracja tego terenu przyniesie kolejne stwierdzenia stanowisk Dicranum viride.

W ostatniej informacji o tym gatunku zamieszczonej w aktualnościach Parku z dnia 22 maja 2017 roku przejdź do informacji pisaliśmy, że priorytetowy dla UE mech Widłoząb zielony Dicranum viride ma się dobrze w RPN. W świetle wyników wrześniowych poszukiwań należy stwierdzić, że ten rzadki gatunek mchu ma się obecnie znacznie LEPIEJ w RPN.

Oprócz badanej doliny Świerszcza dobrze zachowane drzewostany bukowe w północnej części Parku mogą okazać się kolejną, dużą ostoją występowania widłozęba zielonego. Dotychczas z tego terenu znane jest zaledwie jedno stanowisko tego gatunku pomimo, że ma on tam bardzo wiele sprzyjających zasiedleniu potencjalnych mikrosiedlisk (drzew odpowiednich gatunków i rozmiarów) rosnących zarówno w obrębie obszaru ochrony ścisłej Jarugi, jak również i poza nim. Eksploracja tego wycinka Parku przewidziana jest w przyszłym sezonie wegetacyjnym, po zakończeniu prac w dolinach Świerszcza i Szumu.

O postępach prac i nowych znaleziskach będziemy informować na bieżąco, w miarę prowadzenia kolejnych eksploracji terenowych.

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Zbigniew Maciejewski, Robert Zubel, zdjęcia: Robert Zubel, Zbigniew Maciejewski.

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej