Polish English

W dniu 17 października br., podczas posiedzenia w Mińsku na Białorusi, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020; cel tematyczny Dziedzictwo - promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego. Dofinansowanie otrzyma 17 ze 146 projektów, które w drugim etapie naboru złożyły pełne wnioski aplikacyjne.

W związku z powyższym Roztoczański Park Narodowy ma przyjemność poinformować że projekt pt. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" (B(L)ike Roztocze together in spite of borders), którego jest Partnerem otrzymał 95 pkt i uplasował się na drugim miejscu na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Projekt realizowany będzie w obrębie regionu Roztocze przez 6 partnerów (trzech z Polski i trzech z Ukrainy). Beneficjentem wiodącym jest Gmina Zamość, partnerami wniosku są Roztoczański Park Narodowy, Województwo Lubelskie ze strony polskiej oraz Stowarzyszenie samorządów "Euroregion Karpaty-Ukraina", Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy i Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej ze strony ukraińskiej.

Celem ogólnym projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniu powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza wspólnego dziedzictwa naturalnego.

Głównymi produktami, które zostaną wytworzone w ramach projektu są: wydarzenia transgraniczne (m. in. rajdy rowerowe, warsztaty, konferencje, konkursy), promocja Roztocza (m.in. publikacje), opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego, nowo powstała i zmodernizowana infrastruktura turystyczna ( szlaki rowerowe, wieże widokowe, punkty obsługi rowerzystów), usługi i produkty turystyczne zwiększające wykorzystanie dziedzictwa naturalnego w turystyce.

Załączniki:
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania przez WKM
Spot promujący projekt

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Tadeusz Grabowski
Zdjęcie: Robert Rabiega

 


 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej