Polish English

24 maja 2018r. komisja powołana przez Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego przeprowadziła losowanie osób nagrodzonych w poszczególnych blokach tematycznych spośród uczestników, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi oraz nagrody głównej, którą wylosowano spośród wszystkich uczestników Quizu, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi.

Wyniki losowania przedstawiają się następująco:

Quiz nr 1 – Roztoczański Park Narodowy

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztoczański Park Narodowy : przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Witosława

 

Quiz nr 2 - Roztocze

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztocze: przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Paulina Gabriela

 

Quiz nr 3 – Flora

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztoczański Park Narodowy : przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Robert

 

Quiz nr 4 - Grzyby i porosty

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztocze: przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Milena

 

Quiz nr 5 - Bezkręgowce

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztoczański Park Narodowy : przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Marcin

 

Quiz nr 6 – Minogi i ryby

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztoczański Park Narodowy : przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Maciej

 

Quiz nr 7 – Płazy i gady

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztoczański Park Narodowy : przyroda i człowiek” (książka),

 „Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Kinga

 

Quiz nr 8 - Ptaki

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztocze: przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Michał

 

Quiz nr 9 - Ssaki

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztoczański Park Narodowy : przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Michał

 

Quiz nr 10 - Bioróżnorodność

Nagrodę, na którą składają się:

„Roztocze: przyroda i człowiek” (książka),

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Kinga

 

Nagrodę główną,

na którą składają się:

„Roztocze: przyroda i człowiek”,

„Roztocze : różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” – mapa w skali 1:75 000

oraz  komplet folderów tematycznych „Przyroda wokół nas” i gadżety (koszulka, czapka, magnes, zakładka do książki, smycz)

otrzymuje: Marcin

Zgodnie z regulaminem quizu, warunkiem otrzymania nagrody przez wylosowanych uczestników jest przesłanie adresu do korespondencji w przeciągu 7 dni od powiadomienia drogą e-mail uczestnika quizu przez organizatora. Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt organizatora na adres wskazany w mailu przez uczestnika quizu.

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym Quizie serdecznie dziękujemy!

 

Prawidłowe odpowiedzi w poszczególnych blokach tematycznych

Quiz nr 1 – Roztoczański Park Narodowy

 

I.                     Jaki jubileusz obchodzić będzie RPN w 2019 roku?

       Prawidłowa odpowiedź: C – 45-lecia

II.                    Który z wymienionych parków narodowych ma najmniejszą powierzchnię: Kampinoski, Biebrzański czy Roztoczański ?

Prawidłowa odpowiedź: C – Roztoczański Park Narodowy

 

III.                  Co jest symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego?

Prawidłowa odpowiedź: B – konik polski

 

Wpłynęło 28 odpowiedzi, w tym 25 prawidłowych

 

Quiz nr 2 – Roztocze

 

I.                     Od czego pochodzi nazwa regionu Roztocze?

Prawidłowa odpowiedź: B – europejskiego działu wodnego „roztaczającego” wody pomiędzy zlewnią Morza Bałtyckiego i Czarnego

 

II.                    Co to za roślina? (fotografia)

Prawidłowa odpowiedź: B – obuwik pospolity

 

III.                  Jaki to las? (fotografia)

Prawidłowa odpowiedź: C – bór sosnowy

 

Wpłynęło 20 odpowiedzi, w tym 12 prawidłowych

 

Quiz nr 3 – Flora

 

I.                     W zbiorowiskach torfowiskowych można spotkać:

Prawidłowa odpowiedź:C – rosiczkę pośrednią

 

II.                    Poduszkowate skupiska mchu bielistki siwej występują w:

Prawidłowa odpowiedź: B – borze sosnowym

 

III.                  Przedstawiony na fotografii geofit wiosenny, charakterystyczny dla buczyn to:

Prawidłowa odpowiedź: A – żywiec gruczołowaty

 

Wpłynęło 11 odpowiedzi, w tym 8 prawidłowych

 

Quiz nr 4 - Grzyby i porosty

 

I.                     Jak nazywa się grzyb wielkoowocnikowy (kapeluszowy) widoczny na zdjęciu?

Prawidłowa odpowiedź: C – borowik szlachetny

 

II.                    Ile gatunków grzybów stwierdzono na Roztoczu?

Prawidłowa odpowiedź: B – 1618 gatunków

 

III.                  Który z grzybów na zdjęciu jest gatunkiem pojawiającym się w maju?

Prawidłowa odpowiedź: B – smardz stożkowaty

 

IV.                  Jak nazywa się pospolity grzyb (należący do tzw. hub) rozwijający się na drewnie – głównie na pniach buków?

Prawidłowa odpowiedź: A – hubiak pospolity

 

V.                   Jaki porost nadrzewny (epifit) przedstawiony na zdjęciu tworzy zwisające, długie i rozgałęzione plechy?

Prawidłowa odpowiedź: B – brodaczka zwyczajna

 

VI.                  Podaj nazwę widocznego na zdjęciu bardzo rzadkiego porostu o dużych rozległych plechach.

Prawidłowa odpowiedź: C – granicznik płucnik

 

VII.                Do często spotykanych porostów naziemnych (epigeitów) zaliczamy: A. chrobotki, B. włostki, C.mąkle

Prawidłowa odpowiedź: A – chrobotki

 

VIII.               Ile gatunków porostów stwierdzono na Roztoczu?

Prawidłowa odpowiedź: B – 398 gatunków

 

Wpłynęło 13 odpowiedzi, w tym 7 prawidłowych

 

Quiz nr 5 – Bezkręgowce

 

I.                     Pod względem liczby gatunków bezkręgowce żyjące w Roztoczańskim Parku Narodowym są grupą zwierząt:

Prawidłowa odpowiedź: C – najbogatszą w gatunki

 

II.                    Do reliktów lasów pierwotnych, związanych z obumierającym i martwym drewnem należy: A. dzik, B. jeleń, C. zagłębek bruzdkowany

Prawidłowa odpowiedź: C – zagłębek bruzdkowany

 

III.                  Pysznik jodłowy należy do rodziny: A. kózkowatych, B. bogatkowatych, C. ochotkowatych

Prawidłowa odpowiedź: B - bogatkowatych

 

Wpłynęło 9 odpowiedzi, w tym 6 prawidłowych

 

Quiz nr 6 – Minogi i ryby

 

I.                     Jaki gatunek zwierzęcia zaprezentowany jest na zdjęciu?

Prawidłowa odpowiedź: C – minóg

 

II.                    Który z obcych i inwazyjnych gatunków ryb notowanych w roztoczańskich wodach nazywany jest potocznie „japońcem”?

Prawidłowa odpowiedź: A – karaś srebrzysty

 

III.                  Jaki gatunek ryby zaprezentowany jest na fotografii?

Prawidłowa odpowiedź: C – głowacz białopłetwy

 

Wpłynęło 9 odpowiedzi, w tym 8 prawidłowych

 

Quiz nr 7 – Płazy i gady

I.                     Jakie główne rodzaje środowisk zajmują w cyklu życiowym płazy?

Prawidłowa odpowiedź: B – wodne i lądowe

 

II.                    Ile gatunków jaszczurek występuje w Roztoczańskim Parku Narodowym?

Prawidłowa odpowiedź: C – 4

 

III.                  Jaki gatunek węża zaprezentowany jest na fotografii?

Prawidłowa odpowiedź: B – gniewosz plamisty

 

Wpłynęło 7 odpowiedzi, w tym 6 prawidłowych

 

Quiz nr 8 – Ptaki

 

I.                     Ptaki jakich siedlisk są najliczniej reprezentowane w Roztoczańskim Parku Narodowym?

Prawidłowa odpowiedź: C – lasów

 

II.                    Który z wymienionych gatunków dzięciołów jest najliczniejszy w lasach RPN?

Prawidłowa odpowiedź: B – dzięcioł duży

 

III.                  Jaki gatunek ptaka występujący w RPN symbolizuje godło narodowe?

Prawidłowa odpowiedź: B - bielik

 

Wpłynęło 14 odpowiedzi, w tym 12 prawidłowych

 

Quiz nr 9 – Ssaki

 

I.                     Jaki procent gatunków ssaków stwierdzonych w Polsce zanotowanych zostało na Roztoczu?

Prawidłowa odpowiedź: A – 70

 

II.    Czy nocek duży to: A. mysz w płaszczu, B. nietoperz, C. ptak, dzień spędzający na strychach domów?

Prawidłowa odpowiedź: B - nietoperz

 

III.                  Rozpoznaj gatunek ssaka przedstawiony na fotografii.

Prawidłowa odpowiedź: C -  wilk szary

 

Wpłynęło 16 odpowiedzi, w tym 15 prawidłowych

 

Quiz nr 10 – Bioróżnorodność

 

I.         W celu wsparcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza, zachowania krajobrazów i zróżnicowanego środowiska regionu oraz jego promocji planuje się na Roztoczu utworzenie: A. Obszaru Zachowania Dziedzictwa Narodowego „Roztocze”, B. Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, C. Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”

Prawidłowa odpowiedź: B – Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”

 

II.                    Roztocze to ważny korytarz ekologiczny w skali Europy. Oznacza to, że region jest: A. obszarem umożliwiającym migracje roślin, zwierząt lub grzybów, B. strefą swobodnego przemieszczania się ludzi, C. korytarzem, przez który migrują gatunki zwierząt do regionów sąsiednich

Prawidłowa odpowiedź: A – obszarem umożliwiającym migracje roślin, zwierząt lub grzybów

 

III.                  Roztocze to region wielkiej bioróżnorodności. Oznacza to, że: A. duże zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów, różnorodności pomiędzy gatunkami oraz różnorodność ekosystemów występujących w regionie, B. występuje tu duża ilość ssaków i ptaków, C. występuje tu zróżnicowany, mozaikowy, wstążkowy układ pól z różnorodnymi uprawami

Prawidłowa odpowiedź: A

 

IV.                  Roztocze to północno-wschodnia granica zasięgu takich gatunków drzew, jak: A. sosna, grab, olsza, jawor, B. buk, jodła, świerk, jawor, C. buk, jodła, świerk, sosna.

Prawidłowa odpowiedź: B – buk, jodła, świerk, jawor

 

Wpłynęło 15 odpowiedzi, w tym 12 prawidłowych

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej