Polish English

„Dni Ochrony Środowiska 2018” w Łazienkach Królewskich w Warszawie, 8-9 września 2018r.

9 września 2018r. pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego wzięli udział w odbywającym się w Łazienkach Królewskich w Warszawie pikniku edukacyjnym.

Piknik został zorganizowany w ramach Dni Ochrony Środowiska zainicjowanych przez Ministra Środowiska. Wśród wielu innych zaprezentowały się na nim polskie parki narodowe, które przygotowały wspólne stoisko. Znalazła się tam bardzo bogata oferta wydawnictw informacyjnych i promocyjnych ukazujących walory przyrodnicze i kulturowe wszystkich parków. Pracownicy 10 parków narodowych: Babiogórskiego, Bieszczadzkiego, Gór Stołowych, Karkonoskiego, Narwiańskiego, Ojcowskiego, Poleskiego, Roztoczańskiego, Wielkopolskiego oraz Wigierskiego, którzy przybyli na spotkanie dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu ochrony przyrody, odpowiadali na pytania zainteresowanych poszczególnymi parkami a także proponowali udział w różnorodnych zabawach, quizach, konkursach i innych formach aktywności edukacyjnej, służących zapoznaniu się m.in. z gatunkami grzybów, roślin i zwierząt chronionych w polskich parkach narodowych. Ich uczestnicy nagradzani byli atrakcyjnymi upominkami. Na stoisku parków narodowych można było także zrelaksować się i zasłuchać w odgłosy przyrody.

Odwiedzjący Łazienki Królewskie mogli także obejrzeć dwie wystawy fotograficzne poświęcone parkom narodowym: „Bogactwo przyrodnicze Polski”, przedstawiającą piękno i różnorodność przyrody polskich parków narodowych oraz obrazy w formacie 3D ukazujące przestrzenne panoramy Parku Narodowego Góry Stołowe.

W obchodach Dni Ochrony Środowiska uczestniczyli także ze swoimi stoiskami m.in.: przedstawiciele Ministerstw Środowiska oraz Rolnictwa, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, Biura Urządzania Lasu, Polskiego Związku Łowieckiego, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Ligi Ochrony Przyrody. Reprezentowane były niektóre spośród Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz Nadleśnictw.

Piknik spotkał się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy licznie przybyli, by skorzystać z przygotowanej dla nich oferty.


 

Opracowanie:
OEM RPN
Tekst: Lucyna Droździel
Fotografie: Marcin Kalita

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej