W dniu 20.11.2018r. odbyło się w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym uroczyste otwarcie wystawy prac nadesłanych na XV Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”. Na Przegląd nadesłano 484 prac indywidualnych  i 4 prace zbiorowe z następujących  przedszkoli i szkół: Przedszkole w Zwierzyńcu, Przedszkole w Bodaczowie, Punkt Przedszkolny w Łabuniach, Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie, Przedszkole Miejskie nr 10 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach, Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Zaorendzie, Szkoła Filialna w Lipowcu, Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa w Tereszpolu Kukiełkach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu, Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej, Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim, Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie, Zespół Szkół w Józefowie, Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Szkoła Filialna w Wywłoczce, Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej oraz Młodzieżowego Domu Kultury z Zamościa.

Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu była prastara puszcza. Na pracach dzieci pojawiło się martwe drewno, wykroty i złomy elementy,  które nierozerwalnie związane są z  puszczańskim charakterem leśnych ostępów.  Wśród wiekowych drzew przestawionych na rysunkach widzimy zwierzęta chronione wilki, rysie i żubry. Częstym motywem prac są również ptaki i owady. Na wielu pracach plastycznych pojawiają się stare, rozłożyste drzewa. Prace dzieci wykonane są różnymi technikami: rysunek, wydzieranka, wycinanka, collage. W niektórych pracach  wykorzystywane są elementy przestrzenne takie jak gałązki i szyszki.  Na wspólnej wystawie zaprezentowane zostały również prace dzieci wykonane podczas warsztatów plastycznych, które odbyły się 9 listopada 2018r. w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN.

 W uroczystym otwarciu wzięło udział ok. 60 osób.  Na uroczyste otwarcie przybyli uczniowie i nauczyciele. Głównym punktem uroczystego otwarcia była prezentacja multimedialna o Aleksandrze Wachniewskiej, która przybliżała uczestnikom jej dorobek i działalność na polu ochrony przyrody. Na otwarciu gościliśmy Panią Jolantę Zakrzewską, która opowiedziała uczniom o technikach wykorzystywanych podczas warsztatów plastycznych takich jak decoupage i powertex. Wszyscy uczestnicy Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami A. Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” otrzymali dyplomy oraz drewniane kubeczki z motywami przyrodniczymi oraz logo RPN i WFOŚiGW, który dofinansował przegląd w ramach wniosku „Razem dla Roztocza – budowanie potencjału kompetencji i integracja różnych grup odbiorców oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego”.   

Roztoczański Park Narodowy pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w XV Przeglądzie Prac Plastycznych „Śladami A. Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” Szczególne podziękowania należą się też wszystkim opiekunom plastycznym za opiekę merytoryczną nad uczestnikami Przeglądu oraz zaangażowanie w przekazywanie dzieciom wiedzy na temat twórczości i działalności na rzecz ochrony przyrody malarki.

 W organizację uroczystego otwarcia XV Przeglądu Prac Plastycznych były zaangażowane następujące osoby: Łukasz Sędłak, Malwina Bryk, Lucyna Droździel, Jadwiga  Gmyz,  Iwona Greszta.

 

Wystawa prac plastycznych z  Przeglądu Prac Plastycznych

 „Śladami A. Wachniewskiej malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”

 będzie trwała do 23 marca 2019r.

 

Organizacja XV Przeglądu Prac plastycznych została dofinansowa ze środków Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 


Opracowanie: OEM/RPN
Tekst: Małgorzata Tronkowska
Fotografie:
Małgorzata Tronkowska, Łukasz Sędłak