Polish English

W dobie Covid-19 odbył się 6 września  „kameralny” rajd na  „Wzgórze Polak”. Ograniczenia Covid-19 i padający deszcz spowodował, że na „Polaku” stawiło się ok 30 osób. Piętnasta edycja spotkań rowerzystów w 156 rocznicę Powstania styczniowego przechodzi do historii. Jak co roku przyjechaliśmy z Biłgoraja, Tereszpola, Józefowa, Zwierzyńca po to, by się spotkać, przypomnieć wydarzenia związane ze zwycięską bitwą oddziału Marcina Lelewela Borelowskiego i Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego  nad oddziałem majora Szternberga – dowodzącymi oddziałami rosyjskimi. Uczestnicy rajdu złożyli wiązankę przy Pomniku powstańców i zapalili symboliczny znicz.

Pokrzepienie posiłkiem regeneracyjnym, po konkursie krajoznawczym uczestnicy spotkania, wykorzystując „okno pogodowe” szczęśliwie wrócili do domów.

Spotkanie 6 września możliwe było dzięki Oddziałowi PTTK w Biłgoraju, Wójtowi Tereszpola, RPN  oraz firmie Ambra S.A. Serdeczne podziękowania składamy Panu Grzegorzowi Nowakowi, który jest od wielu lat patronem roztoczańskich spotkań rowerzystów na Wzgórzu Polak.

Mamy nadzieję, że w roku przyszłym 5 września spotkamy się w większej grupie rowerzystów. Zapraszamy do udziału w rajdach rowerowych organizowanych na Roztoczu.

   

 

Opr. Tadeusz Grabowski
Fot. Jacek Pawluk       

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Czytaj więcej

 

 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej