Polish English

Zima na Roztoczu wreszcie nie skąpi opadami śniegu, tak potrzebnymi ze względu na duży deficyt opadów w ostatnim 2018 roku. Gruba pokrywa śniegu i mrozy przekraczające nocą -10°C dla wielu gatunków ptaków to trudny okres w ich życiu, szczególnie dla ptaków wodno-błotnych.

Od wielu lat w połowie stycznia w ramach regionalnego Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Lubelszczyźnie liczone są wszystkie ptaki zimujące na najważniejszych zbiornikach wodnych, stawach i rzekach, w tym położonych na terenie naszego Parku i jego otuliny.

Jak zwykle dominowała krzyżówka ale nie brakowało cyraneczek, łabędzi niemych, czapli białych i siwych, zimorodków. Trafiły się także świstuny, nurogęsie i łyski, a z ptasiego „drobiazgu” m.in. strzyżyki i zięby jer.

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Paweł Marczakowski
Fotografie: Paweł Marczakowski

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej