Polish English

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
I RAJD ROWEROWY SAMORZĄDOWCÓW PO ROZTOCZU

W dniach od 30 maja do 5 czerwca 2015 roku Polska po raz pierwszy włączy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających wdrożenie zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju jest wspierany przez Europejską Sieć na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, której celem statutowym jest ułatwienie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi. Inicjatywa jest skierowana do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, m.in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.
Do włączenia się w tę inicjatywę zachęca także Minister Środowiska Maciej Grabowski: Udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju to szansa na promocję zachowań opartych na zrównoważonym rozwoju, a także czerpanie inspiracji i odnajdywanie rozwiązań, które w przyszłości zaowocują usprawnieniami w wielu aspektach codziennego życia. Kreatywność i zaangażowanie w dzisiejszych projektach mogą przyczynić się do wielkich zmian w przyszłości.
Więcej informacji nt. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju znajduje się na stronie: http://www.esdw.eu/
Roztoczański Park Narodowy wraz ze Starostwem Powiatowym w Lubaczowie włącza sięw obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju poprzez organizację I Rajdu Rowerowego Samorządowców po Roztoczu w dniu 30 maja 2015r. Podczas imprezy zaprezentowany zostanie projekt Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” popierający zrównoważony rozwój z poszanowaniem człowieka i przyrody, integrujący działania w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego regionu oraz projekt Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu” promujący m.in. dziedzictwo geologiczne i rozwój geoturystyki w regionie Roztocza.
Informacje dotyczące Rajdu: program, regulamin, przebieg trasy znajdują się na stronie: http://www.rajd.powiatlubaczowski.pl/

 

Opracowanie:
RPN
Tekst: Alina Urbańska


 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej