Polish English

Fot. 1. Tablica informacyjna z mapą szlaku.Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (znakowany kolorem czerwonym) wiedzie od Kraśnika do Lwowa na Ukrainie. Etap Kraśnik - Zwierzyniec dł. ok. 101 km, Zwierzyniec - Hrebenne 78 km, Hrebenne - Lwów 80 km. Zwierzyniec jest miastem węzłowym dla pierwszego etapu z Kraśnika i drugiego do Hrebennego. W otulinie Parku trasa wiedzie ze Szczebrzeszyna do Józefowa. Odcinek ten można pokonać w ok. 3 godz.
Droga ze Szczebrzeszyna wiedzie lewym brzegiem rzeki Wieprz mijając malownicze wsie Kawęczyn, Topólcza, Turzyniec, Wywłoczka do Zwierzyńca. Dalej poprowadzony jest przez Sochy, Szozdy, Tereszpol do Górecka a następnie do Józefowa. Szlak na tym odcinku wiedzie wzdłuż osi Roztocza, przecina doliny rzek malowniczo wcinających się w strefę krawędziową, wspina się na wierzchowiny ukazując roztoczańskie panoramy pól i lasów z położonymi w dolinach wioskami i miastecz­kami.

Urozmaicona rzeźba terenu, szata roślinna, występujące tu zabytki kultury oraz specyficzny krajobraz powodują, że opisany odcinek trasy jest godny zainteresowania. W obszarze tym najlepiej widać, że Roztocze to nie tylko granica geologicz­na pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią, ale również pogranicze kultur. Dowodzą tego zabytko­we cerkiewki, kościoły i budynki dawnych syna­gog. O burzliwej historii tej ziemi świadczą liczne pomniki i cmentarze przypominające powstanie styczniowe, kampanię wrześniową 1939 r., walkę partyzancką podczas II Wojny Światowej i okres powojenny. Z Józefowa do Zwierzyńca można po­wrócić jedną z dróg asfaltowych albo wybrać wa­riant trudniejszy i skorzystać z któregoś ze szlaków pieszych.


Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografia: Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX