W końcu maja pracownik terenowy RPN, Wojciech Bober, odnalazł stanowisko tego bardzo rzadkiego, ściśle chronionego, gatunku storczyka. Stanowisko to położone jest w północnej części Parku i składa się zaledwie z jednego, kwitnącego egzemplarza. Dotychczas gatunek ten był notowany na 2 stanowiskach jedynie w otulinie RPN.

Wśród roślin objętych ochroną storczyki stanowią największą, pod względem liczebności grupę taksonomiczną w Parku – 16 gatunków.

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Bogusław Radliński

Zdjęcie: Wojciech Bober