Swego czasu 19.06.2018 r. pisaliśmy nieco szerzej na naszej stronie www.roztoczanskipn.pl(https://roztoczanskipn.pl/pl/45-aktualnosci/448-labedzie-krzykliwe-na-stawach-echo?fbclid=IwAR1ZcuAZcmdPlcpcazrkseBYln7Bemo45Qztj8nlPQtwEfbl9-EOV3WlUUI)

o gatunkach łabędzi jakie możemy spotkać w Polsce, na Roztoczu ale i w naszym Parku.

Padło wtedy pytanie odnośnie łabędzia krzykliwego:

…Czy zadomowi się na tym kompleksie stawów na dłużej?, Czy po pewnym czasie opuści ten teren? - okaże się pewnie w niedalekiej przyszłości…

…Może więc będzie tak,  że w najbliższych latach przybędzie nam kolejny lęgowy gatunek ptaka w Parku ale może się okazać również, że ubędzie nam dotychczas lęgowy łabędź niemy…

No i nasze wątpliwości znalazły swoje rozwiązanie w obecnym sezonie 2021 roku. Para łabędzi krzykliwych (Cygnus cygnus), która zadomowiła się na Stawach Echo w RPN jak się spodziewaliśmy przegoniła parę łabędzi niemych (Cygnus olor)- dotychczasowych stałych rezydentów na tym kompleksie stawów.

Obserwowaliśmy więc jak para krzykliwych zakłada gniazdo i wysiaduje. Mimo tych symptomów zajęcia rewiru pojawiały się wątpliwości - czy na pewno mają lęg? - bowiem z naszych obserwacji i doświadczeń z innych stanowisk tego gatunku wynikało iż często ptaki budowały gniazda, wysiadywały ale w rzeczywistości np.  po jakimś czasie traciły zainteresowanie gniazdem – być może nie posiadały zniesień ?. Nie chcieliśmy ich płoszyć i cierpliwie czekaliśmy na rozwój sytuacji.

 

NO i wreszcie mamy SUKCES – nasza para łabędzi krzykliwych doczekała się w mijający długi weekend potomstwa – wykluło się 7 pięknych puchatych łabędziątek. Tym samym mamy w naszym Parku kolejny gatunek lęgowy ptaka. Mamy nadzieję, że większości piskląt będzie sprzyjało szczęście i dorosną u boku swych opiekuńczych rodziców.

Stanowisko tego gatunku w RPN objęte jest Monitoringiem Gatunków Rzadkich dotyczącym łabędzia krzykliwego realizowanym w ramach Monitoringu Ptaków Polski a prowadzonym w RPN przez pracownika Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (SB ZMŚP).

Program realizowany jest w Polsce od roku 2007 na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poza sezonem lęgowym natomiast oba gatunki egzystują obok siebie zgodnie i bez większych konfliktów, o czym świadczy m.in. nakręcony wczesną wiosną
film na Stawach Echo.

 

UWAGA !!!

Mamy również apel do wszystkich osób korzystających z plaży i kąpieliska na tzw. stawie kąpielowym aby w żadnym wypadku nie dokarmiali łabędzi bo tylko im zaszkodzą.

Na Stawach Echo nie brakuje pokarmu i łabędzie krzykliwe doskonale sobie poradzą. Natomiast dokarmianie łabędzi (krzykliwych czy też niemych) wszelkiego rodzaju pieczywem, chrupkami itp.. wynalazkami nafaszerowanymi różnymi ulepszaczami doprowadza do ciężkich schorzeń, a nawet śmierci tych ptaków.

Liczymy na Państwa odpowiedzialne zachowanie – tym bardziej, że jesteście na terenie parku narodowego.

 

Opracowanie: OEM RPN
Tekst: Paweł Marczakowski
Fotografie: Paweł Marczakowski
Film: Aneta Dybowska