Takiej zimy już dawno nie mieliśmy. Zimowa aura dopisała, by ruszyć w teren. Pomimo śnieżnych zasp, pracownicy RPN przez 4 dni odwiedzali 28 palcówek oświatowych zgłoszonych do XVII Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” pt. „Węże, żaby i jaszczurki, czyli płazy i gady w oczach dzieci”.

Każde dziecko za udział w Przeglądzie otrzymało dyplom, komplet trzech układanek przyrodniczych oraz kalendarz biurkowy z pracami dzieci na 2021 r., a opiekunowie podziękowania. Nagrody zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach wniosku „Działania edukacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020r.”

Jednocześnie dotarliśmy do szkół patronackich przekazując kalendarze RPN na 2021 r. Każde działanie edukacyjne przynosi sens wówczas, gdy dawana jest wzajemna życzliwość i uśmiech. Wówczas nawet sroga zima nas nie zatrzyma.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i opiekunom oraz dyrekcji szkół serdecznie dziękujemy
za udział w XVII Przeglądzie Prac Plastycznych!

<<Galeria>>

<<Więcej informacji z placówek oświatowych>>

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst i fotografie: Aneta Dybowska, Małgorzata Pasieka