W dniu 7 maja 2021 roku  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelnii  Dyrektor Roztoczańskiego parku Narodowego Andrzej Wojtyło podpisali  ramowe porozumie o współpracy. Pozwoli to na kontynuowanie działań związanych z realizacją różnego rodzaju projektów dotyczących ochrony przyrody Roztocza, skuteczniejszym pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań oraz kontynuowanie bieżącej współpracy związanej z organizacją konferencji, praktyk, zajęć edukacyjnych na terenie Parku.

 

Opr. Tadeusz Grabowski
Fot. Maciej Niedziółka