25 października 2021 roku w Zwierzyńcu odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano wyniki badań nad bocianami prowadzone w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie oraz prace wykonane na zrewitalizowanej ścieżce dendrologicznej we Floriance. Projekty wsparła Fundacja PGE.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Paweł Cioch - Wiceprezes ZarząduPolskiej Grupy Energetycznej:, Anna Kęzik – Wiceprezes Zarządu Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej, Andrzej Olborski - Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Anna Sierkowska-Szupert - Starszy Specjalista ds. Komunikacji PGE Dystrybucja Oddział Zamość, Urszula Kolman - Burmistrz Zwierzyńca, Henryk Matej - Burmistrz Szczebrzeszyna, Jacek Pawluk - Wójt Gminy Tereszpol, Piotr Chmielewski - Przedstawiciel Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Krzysztof Monastyrski - Przedstawiciel Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

 

Projekt pod nazwą „Ochrona wartości przyrodniczy i kulturowych w Roztoczańskim Parku Narodowym” składał się z dwóch zadań. Pierwszymbył projekt badawczo-ochronny pn. „Roztoczańskie bociany. Ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów”. Drugim zadaniem rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance oraz pakiet edukacyjny pn. „Poznajemy drzewa i krzewy”. Odnowiona ścieżka została otwarta dla zwiedzających w sierpniu tego roku.

W realizację obu zadań włączyła się Fundacja PGE.

- Nasza troska o środowisko naturalne to nie tylko duże inwestycje w energetykę nisko i zeroemisyjną. Zaangażowanie PGE w ochronę przyrody wykracza daleko poza naszą działalność biznesową. Od wielu lat PGE dba potrzeby społeczne i środowiskowe w swoim otoczeniu. Odpowiedzialność społeczna jest podstawą prowadzenia naszej działalności biznesowej – powiedział podczas konferencji Paweł Cioch, Wiceprezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Celem projektu badawczo-ochronnego w Roztoczańskim Parku Narodowym było poznanie aktualnego stanu populacji bociana białego i bociana czarnego, potrzeb ochrony tych ptaków i ich siedlisk w Parku i otulinie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na przyrodnicze wartości Roztocza i potrzebę ich ochrony przed zanikiem.

Dzięki dofinansowaniu Fundacji PGE zleciliśmy ocenę liczebności bociana białego w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie. Przyrodnicy z Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego ocenili liczebność populacji bociana białego na 53 pary. Wszystkie gniazda zlokalizowane są wyłącznie na słupach energetycznych, zaopatrzonych w specjalne platformy. Dlatego też montaż platform ma decydujące znaczenie dla zachowania gatunku jakim jest bocian biały – symbol polskiej przyrody – powiedział Andrzej Wojtyło – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W realizacji projektu udział brali przedstawiciele Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego i Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. W pracach uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele szkół patronackich Roztoczańskiego Parku Narodowego, ośrodki samorządowe oraz instytucje zarządzające sferą przyrodniczą, w tym m.in. nadleśnictwa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wyniki badań zostały wprowadzone do systemu informatycznego Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego co pozwoli porównać je z danymi historycznymi. Prace zostały udokumentowane materiałem fotograficznym obrazującym wszystkie ważne i interesujące aspekty wykonywanych prac.

 

***

PGE od lat prowadzi działania i projekty, które mają na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółki z Grupy PGE angażują się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. PGE wspiera również Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Gryfino i rzeszowski oddział Ligi Ochrony Przyrody. Od ponad dwudziestu lat, w ramach Wolontariatu Pracowniczego, we współpracy z nadleśnictwami w całej Polsce pracownicy PGE wraz z lokalnymi społecznościami corocznie biorą udział w programie „Lasy Pełne Energii". W ramach tego programu pracownicy PGE posadzili blisko 600 tysięcy drzew w całej Polsce.

Galeria

Komunikat prasowy ze strony PGE

https://www.gkpge.pl/Biuro-Prasowe/komunikaty-prasowe/sponsoring-i-dzialalnosc-charytatywna/pge-wspiera-roztoczanski-park-narodowy

 

 

Tekst: Przemysław Stachyra
Fotografie: Aneta Dybowska