Dnia 29 października 2021 roku w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W obradach wzięło udział 11 członków Rady Naukowej RPN oraz 7 pracowników Parku. Na wstępie Dyrektor RPN mgr inż. Andrzej Wojtyło przywitał obradujących, natomiast dalsze obrady prowadził dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL - przewodniczący Rady Naukowej RPN.

 

W sesji plenarnej posiedzenia Rady Naukowej omawiano:

1. Sprawozdanie z działalności Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2020 r., w tym sprawozdanie z realizacji ustaleń planu ochrony dla      
    Roztoczańskiego Parku Narodowego za 2020 r., które zreferował mgr inż. Andrzej Wojtyło - Dyrektor RPN.

2. Roczne zadania ochronne realizowane w 2021 r. przedstawił: mgr inż. Wiesław Droździel - Zastępca Dyrektora RPN.

3. Sprawozdanie z udostępnienia Roztoczańskiego Parku Narodowego dla nauki, w latach 2020 i 2021, w tym informację z realizacji
   programów badawczych i naukowych oraz monitoringu przyrodniczego realizowanego przez Stację Bazową ZMŚP Roztocze w RPN, 
   zaprezentował dr inż. Przemysław Stachyra - Kierownik Stacji Bazowej ZMŚP Roztocze w RPN.

4. Informację o projektach realizowanych ze środków UE/NFOŚiGW/Funduszu Leśnego i innych funduszy zewnętrznych przedstawił:
    mgr Tadeusz Grabowski - Zastępca Dyrektora RPN.

 

Po sesji plenarnej odbyła się sesja terenowa posiedzenia, w trakcie której członkowie Rady mogli zapoznać się z:

1. Realizacją wybranych zabiegów ochronnych z Planu Ochrony RPN, które zaprezentował mgr inż. Wiesław Droździel - Zastępca Dyrektora
    RPN, omawiając historię powstania oraz prace wykonane w drzewostanie oddziału 295 h, Obwodu Ochronnego Kruglik.

2. Prezentacji nowej aranżacji Izby Leśnej we Floriance dokonali: mgr Tadeusz Grabowski - Zastępca Dyrektora RPN
    oraz mgr inż. Łukasz Sędłak - główny specjalista ds. udostępniania Parku.

3. Prezentacji powierzchni badawczej do realizacji pomiarów realizowanych przez StacjęBazową ZMŚP Roztocze- w ramach Zintegrowanego
    Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ dokonał dr inż. Przemysław Stachyra
    - Kierownik Stacji Bazowej ZMŚP Roztocze w RPN.

 

Ponadto w czasie sesji terenowej posiedzenia, Członkowie Rady Naukowej mieli okazję zwiedzić Ośrodek Hodowli Zachowawczej oraz - odtworzoną w bieżącym roku - Ścieżkę Dendrologiczną we Floriance.

Wszystkie zaprezentowane przez RPN, materiały i obiekty spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem ze strony Rady Naukowej, co podkreślił w swoim wystąpieniu dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL - przewodniczący Rady Naukowej, podsumowując bieżące posiedzenie Rady Naukowej RPN.

 

Tekst: Zbigniew Maciejewski – sekretarz Rady Naukowej RPN
Zdjęcia: Przemysław Stachyra, Zbigniew Maciejewski