25 osób wzięło udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada br. Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasę o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do miejsc pamięci narodowej przypominających miejsca, osoby i wydarzenia ważne dla odzyskania niepodległości. Mottem rajdu były słowa poety powstańca styczniowego, Mieczysława Romanowskiego, „Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli, Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”.

Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez Tarnowolę, Sigłę, Aleksandrów, Osuchy i Fryszarkę, szlakami rowerowymi: Green Velo, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz szlakami pieszymi: czarnym – Walk Partyzanckich i zielonym – Ziemi Józefowskiej. Trasa liczyła  43 km. Przy sześciu pomnikach i dwóch tablicach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich, zapoznano uczestników rajdu z historią danego miejsca i przypomniano upamiętnione wydarzenia. Byliśmy przy:

  1. Pomniku  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
  2. Tablicy ku czci rodziny Bartoszewskich,
  3. Pomniku na cmentarzu w Sigle,
  4. Pomniku przy ziemiance „Wira”,
  5. Pomniku przy szpitalu polowym 665,
  6. Pomniku na cmentarzu w Osuchach,
  7. Tablicy Żołnierzy Podziemia we Fryszarce,
  8. Pomniku Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów.

    Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

 

 

Opr. R. Rabiega, T. Grabowski
Fot. R. Rabiega