W dniu 18 maja 2022 r., odbyło się szkolenie zorganizowane dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego. Celem szkolenia było omówienie zagadnień dotyczących realizacji Planu Ochrony RPN w warunkach obserwowanych zmian klimatu, presji roślinożerców, gradacji kambio-ksylofagów i chrabąszcza majowego oraz zamierania gatunków drzew.

Uczestnikami szkolenia ze strony RPN było kierownictwo parku, pracownicy terenowi (leśniczowie, podleśniczowie i straż parku) oraz pracownicy działów: Ochrony Przyrody, Ośrodka Edukacyjno Muzealnego RPN oraz Roztoczańskiego Centrum Nauki i Monitoringu.

W szkoleniu wzięli również udział zaproszeni goście w osobach: prof. dr hab. inż. Jerzego Szwagrzyka oraz dr hab. Remigiusza Pielecha – z Katedry Bioróżnorodności Leśnej, Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

W części kameralnej szkolenia, która odbyła się w Roztoczańskim Centrum Nauki i Monitoringu, zostały zaprezentowane dwie prezentacje:

1. Jerzy Szwagrzyk, Remigiusz Pielech: Realizacja Planu Ochrony RPN w warunkach zmian klimatu, presji roślinożerców, gradacji kambio- i ksylofagów, chrabąszcza majowego oraz zamierania drzew.

2. Remigiusz Pielech: Ocena efektów działań z zakresu przebudowy wybranych drzewostanów Roztoczańskiego Parku Narodowego w oparciu o stałe powierzchnie badawcze.

W części terenowej szkolenia, która miała miejsce w obiektach objętych różnymi formami działań ochronnych z zakresu ochrony czynnej oraz na stałych powierzchniach badawczych RPN - w obwodach ochronnych Bukowa Góra i Słupy, dyskutowano na temat aktualnych problemów związanych z realizacją Planu Ochrony RPN w warunkach obserwowanych zmian przyrodniczych. W szczególności tematyka dyskusji dotyczyła:

  1. Problemów związanych z realizowaną przebudową sztucznych drzewostanów sosnowych wobec zmian klimatu i presji zwierzyny, gradacji kornika drukarza i chrabąszcza majowego oraz obserwowanych obecnie procesów zamierania niektórych gatunków drzew.
  2. Problemów utrzymania lub przebudowy sośnin na siedliskach borowych oraz problemy związane z obserwowaną w całym kraju ekspansją jemioły w sośninach.
  3. Zagadnień związanych z unaturalnianiem sośnin antropogenicznego pochodzenia na siedliskach borowych – w tym np. likwidacji schematycznego rozmieszczenia drzew w tych drzewostanach.
  4. Problemów ochrony siedlisk natura 2000, szczególnie siedlisk bagiennych oraz Abietetum polonicum w obecnych warunkach zmian klimatu i siedlisk oraz presji zwierzyny.
  5. Zagadnień związanych z wieloletnimi (ponad 50 lat) badaniami drzewostanów naturalnych i seminaturalnych prowadzonych w Roztoczańskim Parku Narodowym - na stałych powierzchniach badawczych.

Dyskusja przebiegła w życzliwej i merytorycznej atmosferze dając obu stronom (pracownikom i gościom) nie tylko możliwość zdobycia nowej wiedzy w prezentowanych zagadnieniach lecz również wymiany doświadczeń i poglądów w sferze przyrodniczej, czego wyrazem są słowa wypowiedziane przez gości „Nie tylko służyliśmy naszą wiedzą, ale również wiele nauczyliśmy się od pracowników Parku.”


Relacja z tego spotkania będzie również dostępna na profilu Facebookowym Katedry Bioróżnorodności Leśnej, Wydziału Leśnego UR w Krakowie.
 

Tekst: Zbigniew Maciejewski
Fotografie: Jerzy Szwagrzyk, Remigiusz Pielech