Katalog zbiorów bibliotecznych


Żydzi Zamojszczyzny 1864 - 1915


Autor Janicka Joanna
Klucz tematyczny ZAMOJSZCZYZNA
Rok wydania 2007
Miejsce wydania Lublin
Sygnatura 9062
ISBN 978837223012
Zamknij kartę