Katalog zbiorów bibliotecznych


Ładowanie i przewóz dłużyc


Autor Próchniewicz Henryk, Zawadzki Jerzy
Klucz tematyczny LEŚNICTWO POZYSKANIE I TRANSPORT DREWNA
Rok wydania 1969
Miejsce wydania Warszawa
Sygnatura 172
ISBN
Zamknij kartę