Katalog zbiorów bibliotecznych


Łowiectwo na ziemiach polskich


Autor Sarnowska, Wanda, Fabiański, Jan
Klucz tematyczny ŁOWIECTWO
Rok wydania 1976
Miejsce wydania Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk
Sygnatura 659
ISBN
Zamknij kartę