Katalog zbiorów bibliotecznych


Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej /


Autor Adamowski, Jan. Zebrał, oprac. i posłowiem opatrzył
Klucz tematyczny ZAMOJSZCZYZNA
Rok wydania 1985
Miejsce wydania Lublin :
Sygnatura 3077
ISBN 8322204221
Zamknij kartę