Katalog zbiorów bibliotecznych


Podręcznik dobrych praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych /


Autor Stańko, Robert. Red., Wołejko, Lesław. Red., Pawlaczyk, Paweł. Red., Gutowska, E
Klucz tematyczny PRZYRODA. BADANIE I OCHRONA PRZYRODY
Rok wydania 2019
Miejsce wydania Świebodzin :
Sygnatura 11817
ISBN 9788363426231
Zamknij kartę