Katalog zbiorów bibliotecznych


Procesy odnowieniowe w drzewostanach uroczysk Grele i Obrocz w Roztoczańskim Parku Narodowym : praca magisterska na kierunku Leśnictwo wykonana pod kierunkiem dr inż. Leszka Bujoczka Zakład Urządzania


Autor Rożek, Wojciech
Klucz tematyczny MONOGRAFIE RPN PRACE DYPLOMOWE
Rok wydania 2019
Miejsce wydania Kraków :
Sygnatura 102825m
ISBN
Zamknij kartę