Katalog zbiorów bibliotecznych


Hodowla lasu. Tom 3: Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych /


Autor Jaworski Andrzej
Klucz tematyczny LEŚNICTWO HODOWLA LASU. SZKÓŁKARSTWO LEŚNE
Rok wydania 2019
Miejsce wydania Warszawa
Sygnatura 11938, 11937
ISBN 978-83-09-011170
Zamknij kartę