Katalog zbiorów bibliotecznych


Ekologia dużych ssaków drapieżnych w Roztoczańskim Parku Narodowym, [W:] Prace naukowo-badawcze realizowane w latach 2012-2018 w polskich parkach narodowych współfinansowane ze środków funduszu leśneg


Autor Mysłajek, R., Szewczyk, M., Stachyra, Stefański, R., Nowak, S., Figura, M.,i in.
Klucz tematyczny MONOGRAFIE RPN FAUNA kręgowce ssaki
Rok wydania 2019
Miejsce wydania Krzywe :
Sygnatura 102865m
ISBN
Zamknij kartę