Katalog zbiorów bibliotecznych


Przyrodnicze i przestrzenne aspekty funkcjonowania ptaków i ssaków strefowych w RPN, [W:] Prace nauk.-badawcze real. w latach 2012-2018 w polskich pn współfinansowane ze środków funduszu leśnego prze


Autor Stachyra, P., Stefański R., Mysłajek, R., Szewczyk, M., Nowak, S., Figura, M., i
Klucz tematyczny MONOGRAFIE RPN FAUNA kręgowce
Rok wydania 2019
Miejsce wydania Krzywe :
Sygnatura 102864m
ISBN
Zamknij kartę