Polish English


Współpraca ze szkołami Edukacja dla szkół w Roztoczańskim Parku Narodowym. Wspomagamy nauczycieli w kształtowaniu kultury przyrodniczej dzieci i młodzieży. Stwarzamy możliwości do realizacji szkolnych programów w parku narodowym oraz sami inicjujemy i prowadzimy takie zajęcia. Staramy się by dzieci zrozumiały ekologiczny model funkcjonowania przyrody oraz by poznawały gatunki rodzimej flory i fauny w kontekście ich wymagań środowiskowych i konieczności ochrony. Zwracamy uwagę na zależności pomiędzy światem przyrody i działalnością człowieka.

 

„Roztoczański Park i My” - Program edukacyjny dla szkół w najbliższym sąsiedztwie Parku. Od wielu lat realizowany jest sztandarowy program edukacyjny „Roztoczański Park Narodowy i My” skierowany do kilkudziesięciu placówek oświatowych funkcjonujących w sąsiedztwie Parku.

 

"Konkursy, przeglądy" - Realizowane od wielu lat konkursy i przeglądy prac stały się jedną z atrakcyjniejszych form edukacji realizowanych w RPN. Poprzez bezpośredni udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mają możliwość wyrażenia własnego postrzegania otaczającej nas przyrody.Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska, Paweł Marczakowski, Małgorzata Tronkowska
Fotografie:
1,2 -Aneta Dybowska, 3-Paweł Marczakowski