Polish English

Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej malarki i orędowniczki ochrony przyrody na Roztoczu”. Od 2004 r. głównym założeniem przeglądu jest upamiętnianie działalności Aleksandry Wachniewskiej dla ochrony przyrody na Roztoczu, przybliżenie postaci jako wzoru godnego do naśladowania. Przegląd kierowany jest do dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych z najbliższego otoczenia RPN.


Konkurs poetycki „Przyroda jaką znam” Konkurs poetycki pod hasłem „Przyroda jaką znam” zorganizowano w 2008 r. Przez sześć edycji konkursu nadrzędnym celem było rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości na środowisko naturalne, promowanie twórczości uzdolnionej młodzieży. Wszyscy chętni mieli szansę uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych z udziałem znanych poetów, dziennikarzy, krytyków literackich.


Konkurs fotograficzny „Roztocze w obiektywie” Pierwsza edycja konkursu rozpoczęła się w 2008 r. pod nazwą „Roztoczański Park Narodowy w obiektywie”. W późniejszych latach konkurs zmienił nazwę na „Roztocze w obiektywie”. Z roku na rok formuła oraz zasięg konkursu zmieniał się, co pozwoliło na rozwój nie tylko samego działania, ale stało się wymiernym efektem wysokiego poziomu fotografii w ujęciu ogólnopolskim.
 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska, Małgorzata Tronkowska
Fotografie:
Paweł Marczakowski