TEAMAT PLENERU:

„Konik polski” – symbol Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Plener odbywa się w ramach dofinansowania  zadania  Lubelskie spotkania z przyrodą pt. „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim”

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - umowa nr 98/2021/D/EE z dnia 02.08.2021 roku.

 

CELE PLENERU:

 •  popularyzacja walorów przyrodniczych Roztoczańskiego Parku Narodowego, w tym konika polskiego – symbolu Parku,
 • inspiracja przyrodą w pracy twórczej artystów,
 • wymiana doświadczeń artystycznych.

 

TERMIN I MIEJSCE PLENERU

1. Plener odbędzie się w dniach 22-24 października 2021 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu.

2. Początek pleneru w dniu 22 października  o godzinie 1500 w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym przy ul. Plażowej 3 w Zwierzyńcu.

3. Do dyspozycji uczestników pleneru udostępniony zostanie również teren Ośrodka Hodowli Zachowawczej – hodowla stajenna oraz Izbie
    leśnej we Floriance oraz teren Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, ul. Plażowa 3 (m.in. sala przyrodnicza, patio, sala prelekcyjna).

 

 1. Regulamin Pleneru Malarskiego – Konik polski 2021,
   
 2. Karta zgłoszenia udziału w Plenerze Malarskim w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021,
   
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia,
   
 4. Klauzula informacyjna.