Polish English

Komplet 12 folderów tematycznych: „Grzyby i porosty”, „Rośliny runa leśnego”, „Drzewa i krzewy”, „Rośliny łąk, pól i muraw”, „Bezkręgowce”, „Płazy i gady”, „Ptaki”, „Ssaki”, „Konik polski”, „Edukacja”, „Turystyka”, „Razem Poznajemy Naturę”. Autorami tekstów folderów są pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej