Polish English

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 8 grudnia 2017r. pz.142) oraz Zarządzeniemnr 24/2016 Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2016 z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego na wstęp na ścieżkę na Bukową Górę  pobierane są opłaty w wysokości:

  • Karta wstępu normalna – 4 ,00 zł
  • Karta wstępu ulgowa – 2,00 zł
  • Karta tygodniowa – 15,00 zł

Przychód z kart wstępu przeznaczony jest na remont i utrzymanie ścieżek i szlaków oraz uzupełnienia i konserwację małej architektury drewnianej.

 

Załącznik:
Tabela opłat za wstęp i udostępnianie RPN

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Magdalena Kaproń

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej