Polish English

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04. 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2013; poz. 627) oraz Zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora RPN w Zwierzyńcu z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego na wstęp na ścieżkę na Bukową Górę oraz trasę rowerową do Florianki (Rybakówka - Florianka –Górecko Stare) pobierane są opłaty w wysokości:

  • Karta wstępu normalna – 4 ,00 zł
  • Karta wstępu ulgowa – 2,00 zł
  • Karta tygodniowa – 15,00 zł

Przychód z kart wstępu przeznaczony jest na remont i utrzymanie ścieżek i szlaków oraz uzupełnienia i konserwację małej architektury drewnianej.
 

Załącznik:
Tabela opłat za wstęp i udostępnianie RPN

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Magdalena Kaproń

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej