Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Dostępny Park

                                                                               

 

                                                                                „Dostępne parki przyrodnicze”

 

Roztoczański Park Narodowy

realizuje przedsięwzięcie grantowe:

„Dostosowanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,

UMOWA nr 013-PP-2022-0 o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności oraz usprawnienie pracy Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego w Roztoczańskim Parku Narodowym. Realizacja projektu poprawi jakość zwiedzania, zwiększy ofertę Parku, pozwoli osobom ze szczególnymi potrzebami na efektywne korzystanie  z narzędzi  edukacyjnych wykorzystywanych w działalności OEM. Budynek zostanie wyposażony w systemy informacyjne ułatwiające orientację przestrzenną oraz w sprzęt zapewniający sprawną ewakuację.

Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego:

1.  Szkolenia warsztatowe

2.   Wymiana dźwigu towarowo-osobowego

3.   Dostawa systemu zarządzania wystawami w OEM RPN – opartego na audioprzewodnikach w tym nagranie tekstu w PJM,
      w j. polskim z audiodeskrypcją, nagranie ścieżki dla rodzin z dziećmi" oraz wdrożenie systemu słuchawek indukcyjnych
      dla osób niedosłyszących i niesłyszących - pętle indukcyjne

4.   Wprowadzenie tablic informacyjnych oraz oznaczenie ciągów komunikacyjnych

5.   Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci

6.   Doposażenie OEM dla potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami

7.   Wykonanie audytu dostępności strony internetowej oraz aplikacji parku

8.   Oznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem sprzętu

9.   Zakup pętli indukcyjnych do obiektów Informacji turystycznych

10.   Szkolenia dla pracowników RPN w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością

11.   Wyposażenie stanowiska koordynatora dostępności

 

Wartość grantu: 517 308,00 PLN

SZKOLENIA 2022