Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Fot. 1. Zanieczyszczenia stałe niesione wodami roztopowymi.Ochrona przyrody nieożywionej (struktur i utworów geologicznych, form morfologii terenu i zasobów wodnych obszaru oraz gleb) polega na likwidacji procesów erozyjnych zainicjowanych w wyniku antropopresji, ochrona wód i ograniczeniu odpływu rowami melioracyjnymi, oraz zapobieganiu zarastania powierzchni odsłonięć i wychodni skalnych. Realizowane są również zabiegi obejmujące usuwanie zanieczyszczeń stałych na terenie Parku (zbieranie śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci), a także działania wspierające ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza (termomodernizacje obiektów z wykorzystaniem OZE).

 

Opracowanie:
RPN/DOP
Tekst: Krzysztof Bartnik
Fotografia: Andrzej Tittenbrun