Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Szlak partyzancki

Fot. 1. Deszczochron w Kosobudach.Szlak partyzancki (znakowany kolorem czerwonym) Szperówka - Krynice, długości 53 km. Szlak od północy wchodzi do Szczebrzeszyna. Dalej wiedzie na południe przez Brody Duże, "Białą Drogą" do leśniczówki Krzywe w RPN (dawniej Dębowiec). Przy tej drodze znajduje się użytek ekologiczny „Brodzka Góra", w którym ochroną objęto zbiorowiska ro­ślinności kserotermicznej. Towarzyszy jej sosna, tarnina, dzika róża, jabłoń, brzoza, dereń, osika i dąb. Jest tu stanowisko wielu roślin chronionych: obuwika pospolitego, pierwiosnka lekarskiego, or­lika pospolitego, zawilca wielkokwiatowego. Szlak wiedzie dalej dawnym traktem „Szczebrzeską Dro­gą" przez lasy własności prywatnej do granic Par­ku. Dociera do osady leśnej „Krzywe", w czasie lata bazy RK SOP. Dalej, szlak prowadzi do Kosobud przez „Jarugi" - obszar objęty ochroną ścisłą. Szlak dochodzi do wsi przy przystanku PKS gdzie znajdują się kancelarie obwodów ochronnych RPN.

Tu można uzyskać informację i niezbędną pomoc. Można kontynuować wędrówkę dalej szlakiem lub wrócić do Zwierzyńca drogą przez Obrocz (około 9 km). Szlak wiedzie przez wieś, następnie prowadzi pod górę na punkt widokowy. Lasem dochodzi do osady Wojda i dalej przez Górę Borsuki, dochodzi do Bliżowa. Stąd można kontynuować wędrówkę do Krasnobrodu lub wrócić do Zwierzyńca przez Bondyrz, Guciów, Obrocz (około 18 km).

 

Opracowanie:

RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografia: Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Beata Grabowska


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX