Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Zestawienie zadań finansowanych z Funduszu Leśnego
Lp. Umowa NR z dnia Wyszczególnienie - tytuł zadania Kwota dofinansowania
wg umowy w tyś. zł
1. ZP-11/12 z dn. 26.06.2012r. Remont dojazdów pożarowych w RPN 398,9
2. ZP-12/13 z dn. 24.05.2013r. Ochrona ekosystemów leśnych RPN w 2013 r. 386,2
3. ZP-10/14 z dn. 20.05.2014r. Ochrona ekosystemów leśnych RPN w 2014 r. 178,93
4. EZ.0290.1.4.2015r. Ochrona ekosystemów leśnych RPN w 2015 r. 1 364,604
5.  E.Z.0290.1.5.2016r. Ochrona ekosystemów leśnych Roztoczanskiego Parku Narodowego w 2016 r. 1 675,350
6. EZ.0290.1.3.2016r. Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania rzadkich ptaków i ssaków strefowych w Roztoczańskim Parku Narodowym 30,554
7. EZ.0290.1.31.2017r. Działania ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego w roku 2017 2 395,442
8. EZ.0290.1.30.2017r. Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania rzadkich ptaków i ssaków strefowych w Roztoczańskim Parku Narodowym - etap drugi 145,292
9. EZ.0290.1.28.2018r. Działania ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego w roku 2018 1 766,008
10. EZ.0290.1.27.2018r. Ekologia dużych ssaków drapieżnych w Roztoczańskim Parku Narodowym 222,693
11. EZ.0290.1.15.2019r. Działania ochronne, kanalizacja ruchu turystycznego i badania naukowe w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego w roku 2019 2 380,395
12. EZ.0290.1.16.2020r. Działania ochronne i badania naukowe w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego w 2020 roku. 1 565,247
13. EZ.0290.1.16.2021r. Działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021 roku

2 285,096

14. EZ.0290.1.16.2022 Działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022 roku.

3 174,557

15 MZ.0290.1.16.2023 Działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 roku 2 265 113,66