Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Wystawy stałe

Jedną z podstawowych form działalności edukacyjnej Parku jest organizowanie wystaw, zarówno tych przygotowywanych we własnym zakresie, jak i we współpracy z innymi instytucjami oraz wymienianych pomiędzy muzeami i ośrodkami edukacyjnymi. Głównym miejscem ekspozycji jest Ośrodek Edukacyjno-Muzealny. Ponadto wystawy prezentowane są również w Izbie Leśnej we Floriance oraz w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym.

 

Fot. 1. W krainie jodły, buka i tarpana - wystawa stała. W krainie jodły, buka i tarpana - wystawa prezentowana w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym od roku 2009 wprowadziła nową jakość w działalności edukacyjnej Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wystawa składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk. Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl, wzbogacony odpowiednią scenografią, światłem i dźwiękiem zabiera nas w swoistą wyprawę w świat przyrody Parku i Roztocza.

Fot. 2. Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej. Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej- etnograficzna ekspozycja stała prezentowana w Izbie Leśnej; czynna od 2004r.

 

Fot. 3. Narzędzia i urządzenia rolno - leśne. Etnograficzna ekspozycja stała prezentowana w stodole przy Izbie Leśnej. Narzędzia i urządzenia rolno-leśne - etnograficzna ekspozycja stała prezentowana w stodole przy Izbie Leśnej; czynna od 2006r. W odrestaurowanej, przykrytej strzechą stodole zebrano sprzęt wykorzystywany w rolnictwie i pracach leśnych. Znajdują się tam również sprzęty służące do uprawy, zbierania, przetwarzania, przechowywania zboża.


Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Paweł Marczakowski
Fotografie: Paweł Marczakowski