Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Trasa rowerowa Wzgórze Polak

Trasa rowerowa wzgórze Polak pogranicze regionów (znakowana kolorem żółtym)
Biłgoraj - Cyncynopol - Lipowiec - Wzgórze Polak w Roztoczańskim Parku Narodowym - Szozdy - Te­reszpol - Bukownica - Biłgoraj, długość trasy 49,5 km. Na pokonanie odcinka Lipowiec - Tereszpol (dł. ok. 15 km) potrzeba min. 1,5 godz.
Trasa rowerowa wytyczona została na Równinie Biłgorajskiej na północny zachód od Biłgoraja. Ukazuje część tej krainy, która jest pokryta lasami Puszczy Solskiej. Obszar piaszczysty, którego rzeź­bę urozmaicają wydmy i wały wydmowe porośnię­te borem sosnowym oraz zagłębienia między wydmowe, często podmokłe z torfowiskami i stawami. Główną atrakcją trasy są widoki, jakie roztaczają się w strefie krawędziowej Roztocza w kierun­ku wzniesień „Łyse Byki". Można tam podziwiać „morze" lasów kotliny Sandomierskiej i wapienne wzgórza Roztocza. Najładniejszy kraj obrazowo od­cinek Lipowiec - Szozdy jest jednak najtrudniejszy do przebycia ze względu na liczne strome zjazdy i podjazdy poprowadzone polnymi drogami. Trasa rowerowa to pętla mająca swój początek i koniec w Biłgoraju przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiej i Długiej, prowadzi głównie leśnymi i asfaltowymi drogami.

 

Fot. 1. Rajd gwiaździsty na Wzgórzu Polak.Fot. 2. Uczestnicy rajdu gwiaździstego przy punktach posiłkowych.

 

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografie: Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj
 
Pobierz plik: KML GPX