Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Pałac Plenipotenta

Znajduje się w zabytkowym budynku, dawniej siedzibie plenipotenta czyli zarządcy, który w imieniu ordynata zarządzał lasami. Budynek ma postać szwajcarskiego pawilonu ozdobionego koronkowymi szalunkami. Budowniczym obiektu w latach 1880-1890 był Ignacy Aleksander Szymański. Pierwszym mieszkańcem pałacu był Otton Kubicki. Obecnie w budynku znajduje się siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

Fot. 1. Pałac Plenipotenta.

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografia: Paweł Marczakowski