Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Publikacje

Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Roztoczańskim Parku Narodowym realizuje badania naukowe w sferze przyrodniczej, stanowiące jedną z podstaw działań ochronnych podejmowanych przez Park. Sferę wynikową wykonywanych badań, pracownicy Stacji oraz Służby Parku wraz z współpracującymi podmiotami, opracowują w formie niepublikowanych ekspertyz i raportów oraz publikacji, z których najważniejsze są i będą sukcesywnie prezentowane. Korzystanie z zamieszczonych materiałów dla potrzeb komercyjnych opracowań oraz publikacji, należy bezwzględnie uzgodnić z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.


Red: Stachyra P, Grabowski T, Kaszewski B. M. 2013: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Roztocze Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 2012. Roztoczański Park Narodowy Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze (manuskrypt).


Red: Stachyra P, Grabowski T, Kaszewski B. M. 2014: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej ZMŚP Roztocze Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 2013. Roztoczański Park Narodowy Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze (manuskrypt).


Red: Stachyra P, Radliński B. 2015: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej ZMŚP Roztocze Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 2014. Roztoczański Park Narodowy Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze (manuskrypt).


Stachyra P, Radliński B., Rawiak A., Maciejewski Z., Sokołowski A.: 2016: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej ZMŚP Roztocze Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 2015. Roztoczański Park Narodowy Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze (manuskrypt).


Stachyra P, Radliński B., Rawiak A., Maciejewski Z., Sokołowski A., Smoła M., Gleń G., Jóźwiak M., Szoszkiewicz K., Jusik Sz., Gebler D., Chmiel J., Woźniewicz Z.: 2017: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej ZMŚP Roztocze Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 2016. Roztoczański Park Narodowy Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze (manuskrypt).


Maciejewski Z., Szwagrzyk J., 2016: Rola naturalnych zaburzeń w dynamice lasów chronionych (The role of natural disturbances in the dynamics of protected forests), Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Vol. 18(2), s.67-75.


Bogusław Radliński, Anna Rawiak, Zbigniew Maciejewski, Przemysław Stachyra: Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia w Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze. Referat wygłoszony na XXVI Ogólnopolskim Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - 25 lat funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - pt. Stan i perspektywy środowiska przyrodniczego Polski w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Ciechocinek-Koniczynka 24-26 maja 2017 r.

Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia - streszczenie


Zbigniew Maciejewski, Jerzy Szwagrzyk 2016:  Spontaniczna regeneracja drzewostanu po rozległym wiatrowale lasu mieszanego na żyznym siedlisku. w: Dominik Tomaszewski, Andrzej M. Jagodziński (Red.)”Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa Kórnik–Poznań, 17–19 października 2016. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2016. ISBN 978-83-7986-121-7

Spontaniczna regeneracja drzewostanu - streszczenie


Maciejewski Z., Szafraniec S. 2014: Martwe drzewa w lasach naturalnych Roztoczańskiego Parku Narodowego i ich rola w zachowaniu populacji zagrożonych wyginięciem gatunków chrząszczy saproksylicznych [Dead wood in natural forests of the Roztoczański National Park and its role in maintaining populations of endangered species of saproxylic beetles.] Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 16, Z.41/4. 248-257.