Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Wystawy czasowe

Wiele prezentowanych ekspozycji czasowych ma charakter interdyscyplinarny i eksponowana jest przez okres ok. 1 miesiąca. Duże, bardziej rozbudowane i wymagające większych nakładów ekspozycje mogą być prezentowane nawet przez 1-2 lata

 

 

 

Florianka - bastion niepodległości - czasowa wystawa historyczna o roli właścicieli i mieszkańców osady Florianka w walkach o niepodległość Polski; prezentowana w pomieszczeniu Izby Leśnej, czynna od 2014r.

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Paweł Marczakowski, Łukasz Sędłak
Fotografie: Paweł Marczakowski