Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Warunki klimatyczne

Według klasycznej regionalizacji klimatycznej Polski E. Romera, Roztoczański Park Narodowy położony jest w regionie klimatycznym Wyżyn Środkowych z najwyższymi na ziemiach polskich amplitudami temperatury powietrza. Według najnowszego podziału na regiony klimatyczne RPN znajduje się w Regionie Zamojsko-Przemyskim.
Fot. 1. Styczniowy dzień na Roztoczu.Stwierdzić można, że klimat tego obszaru kształtuje się pod wpływem mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego. Charakterystyczną cechą klimatu tego regionu jest wysoki stopień nasłonecznienia. Średnia roczna usłonecznienia na wiosnę (III-V miesiące) wynosi 473 godz., latem (VI-VIII miesiące) 669 godz. Średnia roczna liczba godzin usłonecznienia wynosi 1683, co w przeliczeniu na dobę, daje około 4,4 godziny. Średnia ilość dni pochmurnych w ciągu roku wynosi około150 dni.

 

Średnia miesięczna temperatura (Cº) w ZwierzyńcuWarunki termiczne, podobnie jak cały klimat tego terenu kształtują się latem pod wpływem atlantyckim, natomiast zimą pod wpływem kontynentalnym. Najchłodniejszym miesiącem roku jest styczeń a najcieplejszym lipiec. Przeciętna temperatura stycznia wynosi ok. – 2,4°C, a lipca - ok. 19,0°C. Sumy roczne opadów atmosferycznych występują na tym terenie, na poziomie około 728 mm.


Szczegółowe warunki klimatyczne dla Zwierzyńca dotyczące lat 1998-2011 przedstawiają się następująco:

 • Średnia roczna temperatura powietrza 7,9°C
 • Średnia miesięczna stycznia -2,7°C
 • Średnia miesięczna lipca +19,0°C
 • Średnia roczna temperatura maksymalna 13,3°C
 • Średnia roczna temperatura minimalna 3,1°C
 • Średnia roczna amplituda temperatury powietrza 21,4°C.
 • Średnia liczba dni mroźnych w roku z t <0°C 38
 • Średnia liczba dni gorących w roku z tmax>25,0°C 45
 • Średnia liczb dni upalnych w roku z tmax>30,0°C 9
 • Długość okresu wegetacyjnego 216 dni
 • Średnia roczna suma opadu atmosferycznego 736 mm
 • Średnia liczba dni z opadem >0,l mm w roku 160
 • Średnia liczba dni z opadem >l,0 mm w roku 115
 • Średnia liczba dni z opadem >10,0 mm w roku 20
 • Średnia liczba dni z opadem >30,0 mm w roku 17
 • Średnia liczba dni z opadem >50,0 mm w roku 3
 • Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną 71
 • Średnia długość okresu bezprzymrozkowego na wysokości 200 cm nad gruntem 141 dni
 • Średnia długość okresu bezprzymrozkowego na wysokości 5 cm nad gruntem 94 dni
 • Potencjalny okres bezprzymrozkowy na wysokości 200 cm nad gruntem 103 dni
 • Potencjalny okres bezprzymrozkowy na wysokości 5 cm nad gruntem 42 dni

 

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Bogusław Radliński
Fotografia: Zbigniew Balicki