Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Trasa rowerowa do Florianki

Trasa rowerowa do Florianki (Rybakówka - Florianka – Górecko Stare) (znakowana kolorem żółtym)
Trasa rowerowa do Florianki Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN- Florianka - Górecko Stare, długość 15 km.
Na pokonanie odcinka Zwierzyniec - Florianka potrzeba około 50 min. Natomiast etap Florianka - Górecko Sta­re można przebyć w ok. 40 min. Trasa rozpoczy­na się przy OEM RPN, prowadzi obok stawów "Echo" i osady leśnej Rybakówka do przejazdu kolejowego. Dalej „Gościńcem Florianieckim" do Florianki, potem leśną drogą do Górecka Sta­rego.
Trasa przecina kolejową Linię Hutniczą Szeroko­torową. Szlak dociera do Florianki aleją starych jaworów i klonów, gdzie znajduję się Izba Leśna, ścieżka dendrologiczna oraz Ośrodek Hodowli Zachowawczych. Aleją modrze­wiową opuszcza Floriankę. Ostatni odcinek tra­sy, do Górecka Starego biegnie piaszczystą drogą prowadzącą przez bór sosnowy. Trasa opuszcza teren Parku i wchodzi do Górecka Starego, obok budynku dawnej szkoły. Przez wieś prowadzi wyboistą drogą do skrzyżowania dróg asfalto­wych, skąd już poza szlakiem, możliwy jest po­wrót do Zwierzyńca w kierunku Tereszpola lub kontynuowanie przejazdu w kierunku atrakcyjne­go turystycznie Górecka Kościelnego. Trasa jest stosunkowo łatwa i bezpieczna. Za wstęp na trasę pobierane są opłaty.

 

Fot. 1. Fragment trasy rowerowej do Florianki.Fot. 2. Aleja jaworowa we Floriance.

 

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografie: Tadeusz Grabowski
Pliki mapowe: Beata Grabowska


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX