Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Plan ochrony Parku

Plan ochrony Parku jest dokumentem sporządzanym przez Dyrektora Parku i ustanawianym w drodze Rozporządzenia przez Ministra Środowiska jako plan ochrony Parku. Plan ochrony sporządzany jest na okres 20 lat, a prace przy wykonaniu projektu planu polegają na:

  • ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów;
  • opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
  • wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji. 

<<Plan ochrony RPN>>

 

Opracowanie:
RPN/DOP
Tekst: AndrzejTittenbrun