Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Ścieżka do Stawów Echo

Ścieżka ma początek w zabytkowej części Zwierzyńca, rozpoczyna się przy browarze z 1806 r. Na trasie znajduje się dawny pałac plenipotenta, obecnie siedziba Dyrekcji RPN oraz Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN. Ścieżka prowadzi przez bór sosnowy do stawów "Echo" gdzie znajduje się system pomostów widokowych połączonych drewnianymi kładkami antyerozyjnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Z pomostów widokowych rozpościera się panorama na stawy „Echo"- przy sprzyjających warunkach można tu obserwować koniki polskie w warunkach hodowli rezerwatowej.

  • Dostępna dla rowerów.
  • Dostępna dla osób z dysfunkcją ruchu.
  • Czas przejścia ok. 0,5 godziny, długość 1,2 km.
     

 


Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Łukasz Sędłak
Fotografie: 1-Łukasz Sędłak, 2- Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj
 
Pobierz plik: KML GPX